Cercetare fotografică și antropologică a minorităților din România

11% Eterogen reprezintă un proiect artistic de fotografie menit sa surprindă viața, atmosfera și dinamica a patru minorități etnice puțin cunoscute din zone rurale de pe teritoriul României. Expunerea seriilor fotografice către un public larg, a articolelor și a interviurilor rezultate în urma perioadei petrecute pe teren, va facilita promovarea fotografiei ca mediu artistic și ca instrument de cercetare și va atrage atenția asupra unui subiect foarte puțin prezent în sfera publica si va stimula dialogul cultural si social inter-etnic.
In vederea implementării proiectului vor fi realizate 4 serii fotografice bazate pe documentarea vizuala și antropologică a 4 comunități minoritare mai puțin numeroase din România:

2 echipe formate din fotografi și antropologi își vor petrece minim 5 zile în fiecare comunitate, timp în care vor colecta materiale din care vor rezulta articole, interviuri audio și video și serii fotografice. Tot in acest interval, vom colecta imagini de arhivă, care, așezate lângă noile materiale culese de pe teren vor formula o variantă actualizata a istoriei recente a acestor comunități.

Comunitățile pe care ne-am hotărât să ne concentrăm în această primă parte a proiectului sunt pe punctul de a fi înghițite de cultura majoritară și astfel pierdute. Prin acest proiect ne propunem să recuperăm, să arhivăm și să reprezentăm realitățile acestor comunități atât de scăzute ca număr și atât de puțin reprezentate în cultura de masă.
Îmbinarea producției artistice și documentării antropologice va oferi proiectului un caracter interdisciplinar, care va atrage atenția unui public divers din punct de vedere al intereselor culturale, căruia îi va propune noi direcții de cercetare, aplicabile sferei artistice și teoretice deopotrivă.

Fotografi :
Ioana Moldovan │ Sorin Vidis
Antropologi :
Alexandra Voivozeanu │ Alexandru Iorga

Un proiect realizat de

și co-finanțat de

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


Parteneri: Federația Europeana a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO, Biblioteca Nationala a Romaniei, Institutul Cultural Roman, Asociatia SNK, Asociatia comunitatea rusilor lipoveni din Romania, Muzeul Brailei Carol I.
Parteneri:

Materiale Video