Artişti Români Consacraţi Uimesc Bucureştiul

Proiectul A.R.C.U.B. – „Artişti Români Consacraţi Uimesc Bucureştiul. Masterpieces of Bucharest”, derulat de Elite Art Gallery, a avut ca scop promovarea Bucureştiului contemporan prin intermediul unei suite de lucrări realizate prin implicarea a patru artişti: Vasile Pop-Negreşteanu, Vasile Popa, Mihail Gavril şi Laurenţiu Midvichi.

Proiectul s-a adresat, în primul rand, celor ce cunosc sau doresc să descopere istoria şi valorile Bucureştiului, celor ce vor să păstreze identitatea acestui oraş folosind arta drept limbaj de exprimare al trăirilor, al sentimentelor. Turiştii au fost de asemenea vizaţi, aceştia beneficiind de o sursă de informare despre Bucureşti, un catalogul cu imagini despre locuri ce pot fi vizitate în capitală, pline de valoare şi de istorie, diseminat în cadrul proiectului, care poate fi accesat şi în variantă online:

Catalog A.R.C.U.B. – click aici

Pentru facilitarea accesului, acest catalog este transpus şi într-o hartă electronică a Bucureştiului, în care sunt marcate locurile pictate cu imaginea tabloului:

Link hartă – click aici

Printre rezultatele obţinute în urma implementării proiectului se numară contribuţia la dezvoltarea turismului cultural în Bucureşti, prin promovarea unor locuri culturale din oraş şi prin invitarea la descoperirea unor spaţii noi sau redescoperirea unor cadre urbanistice sau arhitecturale a căror particularitate a fost pusă în valoare prin intermediul artei.

Proiectul s-a finalizat cu organizarea unei recepţii la sediul ArCuB unde au fost prezentate lucrările realizate de artiştii: Vasile Pop-Negreşteanu, Vasile Popa, Mihail Gavril şi Laurenţiu Midvichi, precum şi perspectiva criticului de artă Alexandra Titu asupra operelor artiştilor. În discursul de deschidere, preşedinta organizaţiei ELITE ART Club UNESCO, Mihaela Dragomir, a mentionat cum va continua proiectul şi anume faptul că operele de artă realizate de cei patru artişti vor putea fi găzduite în cadrul unor instituţii sau de către persoane care doresc găzduirea acestor lucrări, prin intermediul unui proiect numit “Responsabilitate socială în artă”, propus de Elite Art Club UNESCO pentru 2015.

Fotografii din cadrul recepţiei A.R.C.U.B.

Rezultatele proiectului

Printre rezultatele obţinute de la începutul acestui proiect se numără creşterea gradului de promovare a obiectivelor culturale din Bucureşti şi conştientizarea publicului larg din Bucureşti, dar şi a turiştilor din străinătate, despre potenţialul cultural al oraşului, facilitarea accesului la obiecte culturale inedite realizate prin tehnici alternative, neconvenţionale care reprezintă Bucureştiul sau tradiţia românească. Prin activităţile proiectului s-a contribuit la dezvoltarea turismului cultural în Bucureşti şi la promovarea Bucureştiului ca valoare culturală la nivel naţional şi internaţional prin intermediul unor campanii de promovare a proiectului şi de conştientizare a populaţiei despre importanţa suvenirului care să ilustreze semnificaţia culturală a Bucureştiului.

Ediţia din octombrie 2014, Suvenir de Bucureşti – De la nostalgii interbelice la obiect contemporan s-a desfăşurat în contextul sărbătoririi celor 555 de ani de la înfiinţarea Bucureştiului, iar cei 5 artişti plastici implicaţi în proiect – Mihai Alexandru Ariciu, Cătălin C. Botezatu, Vasile Corlăţan, Vera Dan şi Ana Ponta – au avut ca obiectiv crearea unor suveniruri artistice, originale în tehnici diverse, mixte, îndrăzneţe, tridimensionale sau bidimensionale.

Proiectul „Suvenir de Bucureşti” este o iniţiativă culturală a ELITE ART Club UNESCO, prezentat în 2014 cu extensia ”De la nostalgii interbelice la obiect contemporan”, finanţat de ArCuB în Cadrul Programului Cultural Bucureşti 555.