Expozitii Elite Art Gallery 2021

rise-above

București, 2 Aprilie, 2021

RISE above

la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București

În perioada 6 aprilie - 7 mai, Elite Art Gallery vă invită la expoziţia denumită simbolic RISE above. Expun: Gabriela Drinceanu și Sabin Drinceanu. Lucrările de grafică și sculptură create de Gabriela Drinceanu se alătură nu pentru prima dată celor de pictură semnate Sabin Drinceanu, într-un demers comun, expus pe simeze într-un interval ce cuprinde Sfintele Sărbători Pascale.
Seria de lucrări ÎNGERI și OAMENI însumează efortul Gabrielei Drinceanu de a echilibra realitatea și starea de reverie. Componenta umană a personajelor cuprinde multiple stări interioare, ascunse, muncite, prinse între roți, angrenate în mecanisme conectate unele cu celelalte. Componenta angelică este semnalizată prin inserarea formelor idealizate, colorate, fiind prototipul Omului său, omul fiind propriul ecou , depozitar al amintirilor și urmelor umane. Putem extrage din statement-ul Gabrielei Drinceanu cei trei piloni pe care se construiește viziunea sa: OM- STARE- SIMBOL. Imaginea plastică reprezintă rezultatul unui mod de a gândi, de a simți, de a spune. Omul ca Stare – simbol al echilibrului și al dezechilibrului este în fapt o concretizare a realității. Seria de OAMENI- STĂRI reprezintă personaje ce nu exprimă o realitate de suprafață, vizibilă, ci o realitate ce reprezintă propria mea observație asupra realității. GABRIELA DRINCEANU

Gabriela Drinceanu este, cu certitudine, o voce distinctă în sculptura românească actuală, cu o activitate profesională vastă. Cunoscutul teoretician al artelor, Constantin Prut, afirma că ”artista îmbină două programe care, aparent, conțin tensiuni identice incompatibile: pe de-o parte, avem de-a face cu asumarea condiției volumetrice, tridimensionale, a sculpturii și pe de altă parte ea pleacă de la premisa creștină a imaginii, care refuză instalarea unui eidolon, a chipului cioplit”. Tiparul iconic sau de organizare spațială hieratică o fascinează pe artistă, dar nu își pune amprenta decât, pe alocuri, la nivel conceptual. Nu atât corpul, ca structură și nici sensul pe care acestea îl transmite primează.

Critic de artă, dr. MARIA BILAȘEVSCHI


În dialog cu tridimensionalului expus sunt prezentate lucrările de pictură semnate SABIN DRINCEANU. Peisajele sale, deși compuse pe principii abstracte descriu puternice semnificații și simboluri spirituale. Așezate central, personajele sintetizate prin geometrizări ferme, lipsite de detalii inutile dar îmbogățite de cele mai multe ori prin textura diferită devin centre de interes, cheia lucrării. Planurile succesive întrepătrunse nu de puține ori de orizontale ferme creează ideea unei perspective, dar nu liniare, ci de profunzime, prin alternanța suprafețelor pictate în diferite saturații cromatice. În alte situații autorul experimentează inserarea zonelor spontane cu terminații nedefinite și contururi vibrate.

Sabin Drinceanu, asemenea unui ctitor, înalță compozițiile sale în etape bine așezate, gândite aproape monumental, în care structura are stabilitate și echilibru, are prețiozitate și simbolistică, dar și atingerea personală a creatorului, nota distinctă ce-l face recognoscibil.

Expoziția va fi deschisă publicului începând de marți, 6 aprilie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.

București, Februarie 2021

Colour & Texture

la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București

În perioada 24 februarie- 24 martie, Elite Art Gallery vă invită la expoziţia de grup denumită generic COLOUR & TEXTURE. Expun: Adriana Bădescu, Marijana Bițulescu, Mihai Moldovanu.

Într-un spațiu expozițional dinamic, ce prezintă publicului în medie douăsprezece expoziții pe an, expuse fiind cu precădere lucrări de grafică și pictură, se simțea nevoia unui interval dedicat artelor textile, domeniu mai puțin evidențiat al artelor plastice, dar nu mai puțin important. Grupați pe criterii sinergice, cei trei artiști comunică publicului prin compoziții și tehnici diferite, aceeași pasiune pentru armonie cromatică și plăcerea de a alătura texturi diferite, în conjuncturi personale.

Adriana Bădescu, absolventă a Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu, Bucuresti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, promoția 1979, se remarcă printr-o activitate expozițională susținută pe plan național și internațional. În cadrul acestui proiect, Adriana Bădescu expune colaje textile, în care nodurile își croiesc trasee cu măiestrie povestite. În ritmuri create vertical sau orizontal, nodurile își spun povestea lor la diferite intensități, creând conflicte pe care autoarea le gestionează cu sensibilitate.

În compoziții de mari sau mici dimensiuni, în genere obișnuite, senzația unei realități naturale, obiective, transpusă pe pânză în datele și sensurile ei metaforice, este resimțită cu multă acuitate ca o prezență, chiar o entitate afectivă, în planul conceptual al sensibilității, acolo unde rațiunea și inima își cunosc una alteia rosturile existențiale.

Octavian BarbosaMarijana Bițulescu, absolventă a Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu, Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, promoţia 1979, membrā U.A.P. din 1986, expune tapiserie, colaj textil, broderie, miniatură textilă şi pictură la principalele saloane, expoziţii, bienale şi trienale de artă decorative, fiind o prezență constantă pe simeze. În acest demers expozițional, Marijana Bițulescu explorează varietatea și structura fibrelor textile, trecute prin multiple filtre de selecție, pe care le colorează, întregind un univers cu trimiteri la trecut, dar în deplin acord cu natura materialului. Autoarea folosește texturi cu patină, precum broderii, catifele, pânze rugoase, ţesături vechi pe care le eliberează de rostul lor ornamental, rămânând simple semne, geometrii textile convertite în compoziţii, în conjuncturi aparent întâmplătoare, supuse însă multor rigori personale.

Mihai Moldovanu a absolvit în 1984 Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, București, Facultatea de Arte Decorative și Design, specializarea Tapiserie - design textil și este membru U.A.P. Filiala Arte Decorative din 1990. Așa cum preciza criticul de artă, Mihai Plămădeală, pentru Mihai Moldovanu artele textile reprezintă rampa ideală de lansare spre alte orizonturi vizuale. Creaţia sa îngemănează instalaţia, asamblajul, colajul, pictura, grafica şi obiectul. În funcţie de proiect, fiecare dintre acestea poate deţine prim-planul. Și în acest context artistul se exprimă cu ușurință deopotrivă bidimensional și tridimensional, în compoziții supuse de cele mai multe ori rigorilor geometrice, folosind pe întreaga suprafață a lucrării textura firelor sau alăturând zone pictate dovedind de fiecare dată abilitatea de a compune, echilibra și gestiona suprafața.

Expoziția va fi deschisă publicului începând de miercuri, 24 februarie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.

colour-site
fresh_1feb

București, 29 ianuarie 2021

Fresh 2021 / Alexandru-Ștefan Răduță și Radu-Mihai Tănasă

la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București

În perioada 1- 22 februarie 2021, Elite Art Gallery continuă seria expozițiilor #FRESH avându-i protagoniști pe Alexandru-Ștefan Răduță și pe Radu-Mihai Tănasă, doi dintre câștigătorii concursului de artă vizuală #FRESH, concurs inițiat de Elite Art Gallery în 2017 aflat în continuă dezvoltare. Aflat la cea de-a patra ediție, concursul se adresează tinerilor artiști din România care abordează tehnici specifice graficii și picturii și are ca scop promovarea și creșterea vizibilității acestora pe piața de artă, oferindu-le oportunități noi de dezvoltare în plan artistic. Juriul ediției #FRESH 2021 a fost compus din criticul de artă Oliv Mircea și artiștii Doina Mihăilescu și Gheorghe Pop.

Alexandru- Ștefan Răduță, absolvent în 2019 al Universității Naționale de Arte București, Secția Pictură, urmează în prezent cursurile de masterat în cadrul Universității Naționale de Arte București, Secția Strategii de Creație în Pictură. Seria prezentă în expoziția FRESH, intitulată În oglindă ilustrează o mitologie a copilăriei autorului, într-un limbaj vizual simplificat, axat pe importanța cromatică a suprafețelor, realizate în tehnica colajului, decupate direct în hârtie colorată industrial. Tehnica aleasă este și ea, în sine, o reflexie a titlului. Personajele sunt desenate în oglindă pe spatele hârtiei, apoi decupate și lipite invers. În urma procesului de decupare vor rezulta două imagini identice ale aceleiași forme: una decupată, ca plin, și una rămasă, ca gol în hârtia din care a fost decupat plinul. Acest proces de duplicare a imaginii contribuie, de asemenea, la legătura dintre titlu și colaj. Titlul, În oglindă semnifică, în mod simbolic, modul în care lucrările reflectă viața autorului, reprezentând un autoportret al copilăriei. Fiecare lucrare prezintă o scenă din amintirile și trăirile artistului, îmbrăcate în forma unor personaje și elemente cu rol simbolic. Elemente recurente precum cele acvatice, apa, animale și vegetație marină, personaje cu caracteristici acvatice, sunt simboluri ale originii; o origine a vieții, atât extrapolată, cât și individuală.

Radu-Mihai Tănasă, absolvent al Universității Naționale de Arte George Enescu, Iași, Facultatea de Arte Vizuale, secția Grafică de Șevalet, este prezent în cadrul expoziției #FRESH 2021 cu o serie de autoportrete, intitulată S.inful A.mused R.ed S.elf. Intenția vădită a artistului, este să transmită sentimentele și atmosfera pe care a resimțit-o în timpul carantinei:

Este bineînțeles, în primul rând o serie foarte personală, cu un rol de jurnal sau de arhivă proprie. Din punct de vedere tehnic, deși lucrările par a sugera un proces fotografic, imaginile au fost realizate cu ajutorul unui scanner portabil. Procesul de creare a constat în utilizarea unui scanner și a unei bucăți de plexiglass ca suprafață de captare a luminii. Pe lângă această instalație, au mai fost folosite și diverse obiecte comune, iar în unele cazuri, surse externe de lumină. Lucrările exploatează modul de captare a luminii pe care un scanner obișnuit îl posedă: se observă cum culoarea dispare odată cu profunzimea de câmp sau cum anumite trăsături pot fi exagerate sau tăiate pentru a evidenția o anumită trăire/ atmosferă. Intenția a fost atât una experimentală, cât și una conceptuală: utilizarea unui obiect neconvențional/ străin care să accentueze ideea de alienare; de asemenea, un scanner poate fi considerat un obiect de uz zilnic mult mai personal decât o cameră profesională clasică.

Radu- Mihai TănasăExpoziția va fi deschisă publicului începând de luni, 1 februarie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă. Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.

Tur virtual realizat de SEE360.ro

București, 4 ianuarie 2021

Fresh 2021 / Ramona Ursache și Ștefana Petre

la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București

În perioada 7 - 28 ianuarie 2021, Elite Art Gallery vă invită să vizitați expoziția #FRESH. Evenimentul reunește lucrările artistelor Ramona Ursache și Ștefana Petre, două dintre câștigătoarele concursului de artă vizuală #FRESH. Aflat la cea de-a patra ediție, concursul se adresează pictorilor și graficienilor tineri din România, din dorința de a descoperi, promova și crește vizibilitatea acestora pe piața de artă, oferindu-le oportunități noi de dezvoltare în carieră. Juriul ediției #FRESH 2021 a fost compus din: criticul de artă, Oliv Mircea și artiștii Doina Mihăilescu și Gheorghe Pop.

Ramona Ursache, membră stagiară a Uniunii Artiștilor Plastici din România, este absolventă în 2017 a Universității Naționale de Arte din București, secția pictură, clasa Lector Univ. dr. Mihai Sîrbulescu și absolventă în 2019, a programului de Masterat din cadrul Universității Naționale de Arte din București, secția Strategii de creație în pictură, clasa Prof. Univ. dr. Cezar Atodiresei. Parcurge stagii educaționale la Académie des Beaux-Arts, Tournai, Belgia, profesor Laurence Dervaux și în Athens School of Fine Arts, Atena, Grecia, secția Pictură, profesor Panos Charalambous și este câștigătoarea în 2013 a Concursului de Arte Plastice și Artă Fotografică, organizat în cadrul Festivalului Internațional „Arta și Tradiția în Europa”, Iași.
Din participările expoziționale ale Ramonei Ursache, enumerăm: în 2019, Expoziția „Fii Artă” , Asociația Frends pentru Dezvoltare, București; Expoziție absolvenți master/ Pictură, Centrul artelor vizuale, Unarte, curator Lector univ. dr. George Moscal; O lucrare pierdută, Elite Art Gallery, a expus alături de Horea Paștina, Constantin Flondor, Mihai Sîrbulescu, Mircea Roman, Dan Mohanu, Christian Paraschiv, curator Constantin Ținteanu; Lost & Found , UNA Galeria, Unarte, curator LOST, ș.a.m.d.

Ștefana Petre este absolventă a Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti, clasa prof. Lector Univ. dr. Mihai Sârbulescu, promoţia 2018 și absolventă a programului de Masterat din cadrul aceleiași Univertăți, clasa prof. univ. dr. Petru Lucaci, promoţia 2020, în prezent, Ștefana Petre este doctorand la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Este prezentă pe simeze în expoziții personale și de grup, din care enumerăm: Căutări, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, 2015; Peisaje, Muzeul Naţional al Satului ,,Dimitrei Gusti’’, Bucureşti, 2018; Diploma, Festivalul Naţional al Absolvenţilor, Combinatul Fondului Plastic, Bucureşti 2020; Întâlnire, Muzeul de artă Piatra Neamţ, 2020; Expoziţie de august, Galeria Romană, Bucureşti 2019; O lucrare pierdută, Elite Art Gallery, Bucureşti 2019; The Sea, Ambasadei României din Atena 2018; Expoziţia de pictură a absolvenţilor promoţia 2018, Căminul Artei, Bucureşti, 2018. Ștefana Petre se remarcă printr-o prezență activă în cadrul taberelor naționale și internaționale de creație, din care enumerăm: Tabăra de pictură, Mănăstirea Rîşca, 2019, Tabără de pictură, Gura Humorului, 2019, Tabăra Internaţională de Pictură Lumina Nordului, Vatra Dornei 2013, invitat criticul de artă Valentin Ciucă; Tabăra Internaţională de Arte Plastice International Art Camp, Sighişoara 2014, Tabăra internaţională de pictură Sfântul Ioan Casian, Mănăstirea Sf. Ioan Casian, 2014, 2017, invitat criticul de artă Doina Păuleanu, Tabără Internaţională de Arte Plastice ,,Balcic’’ 2016, 2015, Tabără Internaţională de Arte Plastice Sozopol, 2016.

În cadrul expoziției #FRESH, Ramona Ursache și Ștefana Petre expun lucrări de pictură pe pânză, în tehnici de ulei și tehnici mixte. Expoziția va fi deschisă publicului începând de joi, 7 ianuarie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.

afis-fresh21
Tur virtual realizat de SEE360.ro

București, 3 decembrie, 2020

sepoARTĂ | NewWay

la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București

În perioada 8 decembrie 2020- 5 ianuarie, 2021, Elite Art Gallery propune publicului o nouă expoziție intitulată sepoARTĂ| NewWay. Sub această titulatură, Elite Art Gallery continuă seria expozițiilor #sepoARTĂ, inițiate în iarna anului 2018, cu o expoziție de grup, aducându-i alături pe următorii artiști: Maria Bălan, Daniela Donțu, Adelina Gavrilă, Teodora Gavrilă, Claudia Ion, Nadejda Lungu, Carla Schoppel, Simion Eduard- Andrei. Expoziția va fi deschisă publicului începând de marți, 8 decembrie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.
Aflat la a doua ediție, evenimentul se adaptează prezentului marcat de pandemie dar, dintr-o perspectivă revelatoare. Contextul actual nu afectează actul artistic ci, dimpotrivă, devine izvor de inspirație, motivează, stârnește, suscită un simț artistic „lipsit de măștiˮ. În temeiul acestor argumente, se poartă artă indiferent de vremuri, iar expoziția va prezenta dovezi menite să încurajeze consumul de artă și să susțină tinerele talente.
Lipsiți de limite devenim conștienți că pandemia este un prilej de redescoperire, Elite Art Gallery dând oportunitatea artiștilor să expună lucrările realizate în aceasta perioadă, precum un gest eliberator. În gesturi figurative sau doar sugestive, lucrările descriu provocările și avantajele din această perioadă, cu subiecte transpuse pe diferite suporturi, în diferite formate, privitorul având la dispoziție astfel, lucrări realizate în tehnici grafice clasice sau experimentale, tehnici mixte, tehnici picturale sau tridimensionale. Intervalul expoziției cuprinde Sărbătorile de Iarnă, perioadă efervescentă a anului, plină de generozitate și bucurie, iar anul acesta nu va face excepție, Elite Art Gallery dorind să ofere publicului un prilej de respiro, de bucurie pur vizuală prin diversitate tehnică și accesibilitate.

Acest proiect face parte din programul de susținere a galeriilor de artă din București inițiat de Primăria Capitalei prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și Centrul Cultural Expo Arte..

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale.