Grădina secretă

Theodor Redlow: Ce v-a determinat să abandonați figurația, referențialul?
5th September 2017
The Tree of Life
24th September 2017
În perioada 18-28 mai 2016, Elite Art Gallery a găzduit expoziția personală a artistei Gabriela Drăghici, proiect care a purtat numele „Grădina secretă”.

Parcursul artistic al Gabrielei Drăghici este deosebit de variat. Pe de o parte, tehnicile şi mijloacele de exprimare plastică reflectă un itinerar amplu. Artista a traversat arta decorativă – broderie, tapiserie, restaurare și pictură monumentală, realizând deopotrivă lucrări de grafică și pictură. Pe de altă parte, activitatea artistică include abordarea a numeroase subiecte.


Expoziția „Grădina secretă” reprezintă o incursiune în tehnica acuarelei, dovedind încercarea de a recupera paradisul pierdut al umanităţii. În acelaşi timp, reflectă provocarea de a reda magia şi ludicul unor clipe şi colţuri ale naturii. Lucrările marchează trecerea în dimensiunea reveriei, unde amintirea şi intenţia artistică se întrepătrund.


Compozițiile sunt fluide, cu tușe fine și cromatică bogată. Paleta de tonuri reușește să reprezinte, după caz, fie spiritul viu al luminișurilor și al florii, fie sublimul peisajelor autumnale. Jocul de transparenţă şi opacitate pe care îl prilejuieşte tehnica acuarelei oferă strălucirea luminii sau umbra care blochează şi adăposteşte. În acest fel, elemente precum pădurea, grădina, pragurile acvatice şi cele florale reuşesc să introducă privitorul în atmosfera intimă a naturii. Coloraţiile vibrante accentuează caracterul impozant al arborilor sau notele grave ale pământului. Transparenţa şi albul suprafeţei, în schimb, extind zonele figurate şi adâncesc prin lumină armonia florilor şi a popasului sugerat de luminişuri, cărări sau grădini.


Unele dintre lucrări reuşesc să creeze între suprafaţa lor şi privitor o atmosferă de complicitate faţă de trecutul menţinut de picturi. Case din Dordogne, alei în Capri sau scurte secvențe din grădini și din preajma caselor cunoscute cândva de artistă, aduc privitorul într-un spațiu familiar, propriu artistului. În acelaşi timp, elementele figurate provoacă şi cer descoperirea acelei lumi de dincolo, o dimensiune metafizică în care semnificațiile sunt insuflate de natură.


Emoţia estetică este atent ghidată de starea de plutire dată de pete şi de liniile pale dar expresive. Suprafaţa hârtiei menţine actuale atât mişcările conturate, cât şi cele ţâşnite spontan din pensulaţie, împreună reuşind să creeze un traseu clar al tehnicilor înlănţuite. Umbra şi lumina se strecoară uneori, abia fiind văzute, alteori se arată ferme şi dominante, motiv pentru care lucrările din „Grădina secretă” reprezintă o joacă şi o vânătoare a aparenţei şi a esenţei.


Vegetalul îşi arată prezenţa în absenţă, vălurindu-şi metamorfoza pe suprafaţa de lucru. Totodată, naturalul este oglindit în ocheanul atent reprezentat al lucrării, cu măiestria şi acurateţea deja cunoscute, ale artistei.


Drept urmare, Gabriela Drăghici propune întoarcerea la contemplarea naturii, putând rememora cu această ocazie trecutul dar şi drumul iniţiatic spre centrul nostru. Fiecare lucrare compune refugii ale tăcerii şi reprezintă o metaforă pentru propriile hărţi interioare ce se doresc parcurse. Fie că zăbovim asupra buchetelor şi a codrului sau că explorăm sate vechi şi alei pietruite, universul reprezentat de artistă ne apropie de drama şi poezia naturii. Seria reprezintă o metaforă a vieţii şi a căutării, o enigmă care poate fi rezolvată în timpul plimbărilor, cu ajutorul tăcerii.


Text: Carla-Francesca Schoppel


Despre artistă: Gabriela Drăghici s-a născut pe data de 15 decembrie 1959 în comuna Frăsinet, județul Teleorman. A absolvit Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu” din București, secția tapiserie. Activitatea expoziţională a artistei cuprinde expoziții personale şi de grup, atât în cadrul galeriilor naţionale, cât şi în cadrul celor internaţionale. Lucrările artistei au fost expuse în Viena, Paris, Bruxelles, Strasbourg, Nurenberg, Veneția, în Canada şi Beirut. Unele dintre lucrări se află în colecţii private sau de stat în România, Canada, Germania, Italia, Polonia, Belgia, Franța, Israel, Liban, Suedia, Austria, Olanda și Marea Britanie. De asemenea, Gabriela Drăghici a restaurant picturi murale la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi la Banca Naţională a României. În ceea ce priveşte arta monumentală, Gabriela Drăghici a realizat pictură murală şi tapiserie pentru Teatrul Național ,,Gheorghe Pastia” din Focşani şi pictură murală și broderie manuală la Teatrul Național Caracal.