Întoarcerea la origini: expoziție de grafică și pictură Doina Mihăilescu

Expoziție de pictură FRESH: cronică de expoziție
20th January 2018
PICTURĂ / Binom Contemp
4th March 2019

Întoarcerea la origini: expoziție de grafică și pictură Doina Mihăilescu

Întoarcerea la origini: expoziție de grafică și pictură Doina Mihăilescu

În perioada 5 Februarie – 3 Martie 2018, Elite Art Gallery a găzduit expoziția de pictură și grafică a artistei Doina Mihăilescu. Expoziția a fost curatoriată de istoricul de artă Oliv Mircea care a vorbit la vernisajul expoziției despre conceptul care a ghidat aceste creații.

De la întâia privire a adus în atenția publicului o serie de lucrări care evidențiază exercițiul și talentul prin care artista își reprezintă lumea intimă apelând la limbajul plastic al desenului și picturii. Expoziția explorează la o primă scufundare universul simbolic al Creștinismului, marcând astfel căutările personale în dimensiunea arhetipului și a mitului. Aceste figuri și simboluri unifică prin deschiderea spirituală și apropierea vizuală de lumea grecilor antici și a iudeo-creștinilor. Metaforele vizuale precum Iov sau Maria Egipteanca nu doar că propun ca teme de reflecție pocăința sau testarea credinței, dar ele arată deopotrivă deschiderea spiritului și nevoia de apropiere a culturilor și civilizațiilor cu care împărtășim aceleași direcții spirituale și căutări.

Tehnica artistei se apropie mult de frescă, în special prin grundul colorat și pigmenții folosiți, o marcă artistică venită poate dinspre specializarea sa - restaurare. Artista creează un discurs al culorii și al desenului oferind publicului său un melanj cromatic eliberator. De la întâia privire marchează depășirea culturii cărnii și a vinovăției pentru punctarea acel numitor comun al umanității care e trăirea, căutarea. Găsim aici un cumul de valori care trebuie recuperat, valorificat și care are un rol sensibilizator.

„De la întâia privire poate să dezvăluie pe patru nivele o iconosferă care conține locuri creative. Acestea sunt organizate ierahic, din perspectiva unor hipostasuri care devin martori angajați ai drumului de la arhetip către prototip: un loc psihologic recognoscibil în Desenele cu ochii închiși; locul estetic în care Bizanțul este înțeles ca o formă agonală a spiritului grec și a celui roman (regăsite în desen, care reprezintă valoarea de limbaj plastic în care excelează Doina Mihăilescu); locul teologic care originează în icoana înțeleasă ca expresie a crucificării sensibilității, în măsura în care intelectul este pus în Sfântul Mormânt. Cu sprijinul limbajelor simbolice, locul poetic redesenează contururile unei memorii creștine care propune o restaurație paradisiacă și instituie un timp al așteptării.” curator Oliv Mircea

Carla-Francesca Schoppel