Spaţiu privilegiat al Reginei Maria,

Balcicul a fost în perioada interbelică una dintre destinaţiile preferate ale scriitorilor şi pictorilor, devenind un nume de referinţă în istoria culturii româneşti. Astăzi, se află pe teritoriul Bulgariei, stârnind astfel nostalgii generaţiilor mai vârstnice şi fascinaţie tinerilor care ajung să îl descopere.

Artistii care au ales Balcicul ca loc de pelerinaj artistic, “au evitat cu obstinaţie elementele de modernitate, cultivând mai degrabă pitorescul, vernacularul ori starea de melancolie, realizând peisaje citadine sau din natură, adeseori relaţionate cu marea şi muntele – cele două repere identitare ale locului.” (Mihai Plămădeală, critic de artă) Prin tabere anuale de pictură, circuite culturale şi programe de mecenat, Elite Art Gallery îşi propune să continue tradiţia pictorilor interbelici şi să promoveze lucrări de artă modernă, realizate de artişti plastici tineri sau deja consacraţi, din România şi Europa. Proiectul “Pictori de azi la Balcic” a fost iniţiat în 2003 şi s-a dezvoltat în mai multe ediţii succesive care l-au consacrat prin anvergură şi excelenţă culturală ca pe unul dintre cele mai importante proiecte de artă contemporană românească realizat exclusiv din resurse private.