Termeni si conditiiTermeni si conditii

1.    Defintii:
Site inseamna in continuare site-ul de internet www.eliteart-gallery.com/shop

Administratorul Site-ului inseamna ASOCIATIA ELITE ART CLUB UNESCO, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, str. Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, sc. 1, et. 6, ap. 18, sector 6, si sucursala in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite 3-5, Bl. B2, Parter, sector 4, avand personalitate juridica prin Incheierea Judecatoriei Sectorului 6 pronuntata la data de 21.09.2012 in dosarul nr.26710/300/2012 si avand CIF 15317229 , cont IBAN – RO54BACX0000000586870006 - deschis la UniCredit Tiriac Bank - Sucursala Unirea , Telefon 021.305.02.30, Fax 0213165818.

Vanzator inseamna ASOCIATIA ELITE ART CLUB UNESCO, cu datele de identificare mai sus mentionate sub egida careia functioneaza ELITE ART GALLERY.
Cumparator inseamna in continuare persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care  efectueaza o Comanda.
Utilizator inseamna in continuare orice persoana fizica sau juridica care viziteaza sau acceseaza Site-ul, si  care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul.
Prin obtinerea calitatii de utilizator al site-ului se considera acceptarea acestor Termeni si Conditii Generale. Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.
Neacceptarea acestor Termeni si Conditii Generale precum si a Regulamentului de functionare a site-ului atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului.

Contract la distanţă înseamnă contractul încheiat între Vanzator si Cumparator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, astfel cum acesta este definit de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Comanda inseamna documentul electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.
Bunuri si Servicii inseamna orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.
Tranzactie inseamna incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Elite Art Club Unesco, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.
 
Specificatii inseamna toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.
Proprietatea intelectuala inseamna intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site), logo-ul, marca si orice alte elemente de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai.

1.    DOCUMENTE CONTRACTUALE
1.    În vederea achiziționării de obiecte de pe website, online, Utilizatorii trebuie să plaseze o comanda. Utilizatorii au obligația ca în procesul de înregistrare să furnizeze informații reale și complete conform formularului de inregistrare prezentat pe Site.
2.    Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
3.    Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
4.    Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice a notificarii de expediere a Comenzii.
5.    Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatele obligatorii prevazute de lege ce vor fi emise de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achizitionate.

1.    POLITICA DE VANZARE ONLINE
1.     Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Cumparator.
Pentru motive justificate Vanzatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Vanzatorul. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa Administratorului de Site pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
2.    Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
3.    Pentru comenzile online finalizarea comenzii are loc în momentul în care Utilizatorul încheie procesul de comandă online.
4.    Comenzile ce nu conţin toate datele de identificare ale Clientului, astfel cum sunt ele menţionate în cuprinsul acestor termeni şi condiţii, nu vor fi considerate valabile şi, în consecinţă, nu vor fi onorate.
5.    Vanzatorul poate limita dreptul de revânzare al unor produse din rațiuni ce țin de natura bunului și/sau după caz de limitările impuse de furnizor și/sau producător. O astfel de limitare este expres menționată în cadrul fișei produsului.
6.    Vanzatorul păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă sau de colecție vândut în oricare dintre materialele cu scop promoţional.
 
1.    PRODUSELE
1.    Produsele oferite de ELITE ART GALLERY sunt de natura operelor de arta si alte produse asimilate acestora.
2.    Fiecare produs / opera de arta prezentata pe Site are o fisa a produsului care mentioneaza toate informatiile privind natura, clasificarea si descrierea acestuia conform prevederilor legale.
3.    La vanzarea unei opere de arta, Vanzatorul va elibera certificate de autentificare.
4.    In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182/2000 scoaterea din România, pe orice cale, a operelor de artă pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care Cumparatorul doreşte să scoată bunul din România sau ca livrarea bunului să se facă în afara teritoriului României, este necesara obţinerea certificatului de export , in conditiile legii.
5.    Potrivit Legii nr. 182/2000 şi H.G. nr. 518/2004 Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile), operele de artă - creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Vanzatorul poate elibera, la solicitarea Clientului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a H.G. nr. 518/2004.


2.    MODIFICARE. DREPT DE RETRAGERE. DREPT DE REFUZ.
1.    Vanzatorul poate refuza executarea unei comenzi efectuate de către Cumparator, fără nicio altă formalitate cu excepția unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
3.    neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumparatorului a tranzacției, în cazul plăților online;
4.    invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vanzator, în cazul plăților online;
5.    datele furnizate de Cumparator, în procesul de înregistrare sunt incomplete sau incorecte;
6.    in situatia mentionata la art. 3.2 de mai sus;
7.    în situația în care din culpa Cumparatorului două comenzi nu au fost onorate ca urmare a neplății prețului ori refuzului de primire a bunurilor comandate.
1.    Cumparatorul va putea renunța la o comandă efectuată fără nicio penalitate cel mai târziu la data la care este contactat de către reprezenetanții Vanzatorului în vederea confirmării comenzii.
2.    Orice renunțare la comandă efectuată de Cumparator trebuie urmată de transmiterea către Vanzator  a unui înscris pentru confirmarea renunțării.
3.    În condițiile art. 9 din OUG nr. 34/2014, Cumparatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele de transport pentru efectuarea returului produsului. Cumparatorul este obligat să notifice Vanzatorul intenția sa de a denunța contractul și a returna produsele achizitionate, în scris.
4.    Cumparatorul va returna produsele in cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vanzatorului decizia sa de retragere din contract.
5.    Cumparatorul va fi raspunzator pentru costul transportului si al asigurarii (daca este cazul) cu privire la produsele returnate, pana la primirea si receptionarea acestora de catre Vanzator.
6.    Toate produsele returnate trebuie primite de Vanzator in aceeasi stare in care acestea au fost livrate Cumparatorului. In caz contrar, Vanzatorul va putea refuza primirea produsului returnat si il va restitui Cumparatorului, retinand sumele achitate de Vanzator.
7.    Vanzatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumparatorului, cu exceptia costurilor livrării, in maxim 14 zile de la data la care a primit decizia scrisa de retragere din contract a Cumparatorului. Vanzatorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării.
8.    In cazul in care la primirea produselor Vanzatorul constata ca acestea au suferit deteriorari, va informa in scris Cumparatorul asupra refuzului de primire a produsului deteriorat si va retransmite produsul Vanzatorului, Cumparatorul fiind exonerat de obligatia de returnare a sumelor achitate de Cumparator.
9.    În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014, Vanzatorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid. Cumparatorul va fi informat în cuprinsul fișei fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu.

VI. PLATA
1.    Plata se poate face atât prin ordin de plată în contul: [se introduc toate datele de identificare si de cont] cât și prin card bancar, numerar prin ramburs sau la sediul Vanzatorului din Bucuresti, Piata Natiunilor Unite 3-5, Bl. B2, Parter, sector 4. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Cumparator.
2.    In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, etc. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

VII. LIVRARE
1.    Livrarea se va face la adresa indicată de Cumparator în formularul de comandă prin intermediul unor firme specializate de curierat sau poştă. Costul livrării este cel menţionat în formularul de comandă şi urmează a fi suportat integral de către Cumparator.  
2.    Livrarea se poate face și direct la sediul Vanzatorului din Bucuresti, Piata Natiunilor Unite 3-5, Bl. B2, Parter, sector 4. În acest caz nu se va percepe niciun cost suplimentar pentru livrare.
3.    Livrarea se va face în termen de:
2.    ........... zile lucrătoare în București;
3.    ........... zile lucrătoare în țară
4.    minimum ............ zile lucrătoare în afara țării, cu respectarea programului de funcționare al Vanzatorului.
1.    Livrarea produselor se va face întotdeauna după achitarea prețului de către Cumparatorului, plata prețului urmând a se face cel mai târziu la data livrării produsului.
2.    Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor de la Vanzator la Cumparator se va face odată cu livrarea produselor.

1.    GARANTII. CONFORMITATE
1.    Fiecare produs comercializat pe Site, cu excepția operelor de artă, beneficiază de termenul de garanție menționat în certificatul de garanție al produsului.
2.    Fiecare produs, cu excepția operelor de artă comercializat pe Site  beneficiază de o garanție de conformitate în condițiile Legii nr.  449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
 
1.    PROPRIETATE INTELECTUALA
1.    Intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site), logo-ul, marca si orice alte elemente de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai.
2.    Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe site care au fost puse la dispozitia Administratorului site-ului in baza unui contract legal incheiat, sau acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, nu apartin Administratorului Site-ului.
3.    In cazurile in care Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in format text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.
4.    Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.
5.    Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii a vreunei din prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii drepturilor de autor.
6.    Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale.


1.    PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Vă rugăm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate (https://www.eliteart-gallery.com/shop/index.php?route=information/information&information_id=3) care vă prezintă modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
 
1.    LEGATURA CU ALTE SITE-URI

1.    Utilizatorii inteleg si accepta ca prin natura si continutul Site-ul acesta poate furniza informatii, legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile partenerilor, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.
2.    Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

1.    LIMITAREA RASPUNDERII. FORTA MAJORA.
1.    Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.
2.    Administratorul Site-ului nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti, secventa, modul al Continutului Site-ului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.
3.    Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.
4.    In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din accesarea Site-ului sau a Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
5.    In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.
 
1.    LEGEA APLICABILA. LITIGII
1.    Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de prezentele Termeni si Conditii Generale si Regulamentul de functionare a site-ului, precum si toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare.
2.    Orice litigiu nascut din sau in legatura cu prezentele Termeni si Conditii Generale va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta de la sediul Administratorului site-ului.


1.    MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR
1.    Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni si Conditii Generale, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori.
2.    Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului.


Dispozitii finale:


TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Tel: 021/310.63.79
Fax: 021/310.63.80

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov
Adresa: Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.78, 021/310.63.81
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Fax: 021/310.63.80
Website : www.anpc.gov.ro