Necesitatea identificării unui simbol pentru oraşul Bucureşti

Proiectul Suvenir de Bucureşti este un proiect Elite Art Club UNESCO cu tradiţie, care se desfăşoară, începând din anul 2010, în trei ediţii: Suvenir de Martie, Zilele Bucureştiului şi Suvenir de Iarnă. Acest proiect îşi propune să identifice obiective ce pot deveni simboluri ale Bucureştiului, pornind de la pictură, grafică, sculptură, artă decorativă, care iau forma unor suveniruri tematice, particularizate pentru fiecare ediţie: suveniruri artistice ale oraşului Bucureşti, obiecte artistice care se pot constitui în artă decorativă specifică diferitelor sărbători de iarnă, care au ca puncte de referinţă istoria, tradiţia românească, specificul şi atmosfera Bucureştiului.

Necesitatea identificării unui simbol pentru oraşul Bucureşti porneşte de la explicaţia suvenirului, care este acel simbol special, preţuit pentru amintirea intrinsecă pe care o poartă în semnificaţia sa, pentru încărcătura sa emoţională, pentru legătura pe care reuşeşte să o sugereze cu un eveniment, o cultură şi/sau un spaţiu geografic. Personalitatea unică şi cu totul aparte a capitalei este greu de identificat şi de definit într-o formă palpabilă, într-un obiect care să devină suvenir, care să surprindă spiritul oraşului. În acest sens, a fost propus proiectul Suvenir de Bucureşti, a cărui titulatură a devenit, prin coerenţă, perseverenţă şi implicare, principalul generator de identitate al Bucureştiului contemporan.

Obiectivele proiectului constau în susţinerea şi promovarea creaţiei artistice, nevoia certificării unor obiecte artistice ca fiind reprezentative pentru Bucureşti, în calitatea lor de suveniruri, atragerea şi implicarea artiştilor plastici debutanţi sau consacraţi în proiecte cu responsabilitate socială, promovarea valorilor culturale, precum şi organizarea unor expoziţii cu suvenirurile realizate în diferite tehnici, reprezentând Bucureştiul contemporan.

1

Rezultatele proiectului

Printre rezultatele obţinute de la începutul acestui proiect se numără creşterea gradului de promovare a obiectivelor culturale din Bucureşti şi conştientizarea publicului larg din Bucureşti, dar şi a turiştilor din străinătate, despre potenţialul cultural al oraşului, facilitarea accesului la obiecte culturale inedite realizate prin tehnici alternative, neconvenţionale care reprezintă Bucureştiul sau tradiţia românească. Prin activităţile proiectului s-a contribuit la dezvoltarea turismului cultural în Bucureşti şi la promovarea Bucureştiului ca valoare culturală la nivel naţional şi internaţional prin intermediul unor campanii de promovare a proiectului şi de conştientizare a populaţiei despre importanţa suvenirului care să ilustreze semnificaţia culturală a Bucureştiului.

Ediţia din octombrie 2014, Suvenir de Bucureşti – De la nostalgii interbelice la obiect contemporan s-a desfăşurat în contextul sărbătoririi celor 555 de ani de la înfiinţarea Bucureştiului, iar cei 5 artişti plastici implicaţi în proiect – Mihai Alexandru Ariciu, Cătălin C. Botezatu, Vasile Corlăţan, Vera Dan şi Ana Ponta – au avut ca obiectiv crearea unor suveniruri artistice, originale în tehnici diverse, mixte, îndrăzneţe, tridimensionale sau bidimensionale.

Proiectul „Suvenir de Bucureşti” este o iniţiativă culturală a ELITE ART Club UNESCO, prezentat în 2014 cu extensia ”De la nostalgii interbelice la obiect contemporan”, finanţat de ArCuB în Cadrul Programului Cultural Bucureşti 555.